LIÊN HỆ

Khi bạn có nhu cầu liên hệ, hay phản hồi với Bệnh viện – Phòng khám đa khoa Thiên Tâm. Bạn có thể điền vào biểu mẫu bên dưới, để chúng tôi luôn phục vụ bạn được tốt nhất.

Chúng tôi luôn mong muốn mang đến những giá trị sức khỏe đến cho các bạn là trên hết, nên những phản hồi hay phản ánh của bạn, sẽ giúp chúng tôi luôn hoàn thiện mình .

Và đó cũng là những vấn đề để chúng luôn có thể khắc phục được bản thân, nhằm mong muốn phục vụ được những nhu cầu của các bạn được tốt hơn.

Mong được sự đóng góp ý kiến, liên hệ quý báo từ bạn.